Tin tức

Tin tức cập nhật hoạt động của Công ty CP Thương mại – Dược – Sâm Ngọc Linh Quảng Nam

sam-ngoc-linh-san-pham-quoc-gia
Tin tức
admin

Sâm Ngọc Linh được công nhận là sản phẩm quốc gia

Sản phẩm Sâm Ngọc Linh đã được phê duyệt trong danh mục sản phẩm Quốc gia thuộc Chương trình phát triển sản phẩm Quốc gia đến năm 2020. Thủ tướng chính phủ đã có quyết định phê duyệt bổ sung danh mục sản phẩm quốc gia bắt đầu thực hiện từ năm 2017 thuộc chương

Đọc thêm »

Bài viết mới nhất

Sản phẩm nổi bật

Products not found
Scroll to Top