Thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2023

Thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2023

Thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/09/2023

Căn cứ điều 112, Bộ luật lao động số 45/2019/QH-14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 20/11/2019 có hiệu lực từ 01/01/2021, quy định người lao động hằng năm được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong các ngày lễ;

Tổng giám đốc Công ty CP Thương Mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam thông báo:

  1. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/09/2023, CBCNV Công ty được nghỉ làm việc 04 ngày liên tục từ ngày 01/09/2023 (thứ sáu) đến hết ngày 04/09/2023 (thứ Hai).
  2. Trong thời gian nghỉ Lễ, Văn phòng Công ty, Nhà máy Thảo Dược, Trạm Dược liệu Trà Cang treo cờ Tổ quốc và bố trí phân công trực bảo vệ 24/24h vào các ngày nghỉ Lễ, thực hiện nghiêm túc lịch trực, bảo vệ để xử lý kịp thời những công việc đột xuất.

Các phòng, bộ phận Công ty, Nhà máy Thảo Dược, Trạm Dược liệu Trà Cang căn cứ thông báo thực hiện.

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC.

Chia sẻ: