Công văn 1351/SYT-NVD của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

Thứ năm - 05/11/2015 22:08
Công văn 1351/SYT-NVD ngày 02/11/2015 của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi Phiếu tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quyết định số 571/QĐ-QLD ngày 21/10/2015 của cục Quản lý dược.

BỘ Y TẾ
CỤC QUN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: 571/QĐ-QLD

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI SỐ TIẾP NHẬN PHIẾU CÔNG BỐ SẢN PHẨM MỸ PHẨM

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31/8/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ ctổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 3861/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý Dược thuộc Bộ Y tế;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Biên bản kiểm tra hậu mại ngày 14/5/2015 đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý mỹ phẩm và Trưởng Phòng Thanh tra dược, mỹ phẩm thuộc Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH thương mạidịch vụ quảng cáo Huyền Minh do Cục Quản lý Dược cấp đốvới các sản phẩm mỹ phẩm sau:

STT

Tên sphẩm

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản lý Dược cấp

Ngày cấp

1

3W Clinic Moisturizing Collagen Hand Cream

71554/13/CBMP-QLD

04/5/2013

2

3W Clinic Brown Rice Foam Cleansing

71555/13/CBMP-QLD

04/5/2013

3

3W Clinic Collagen Whitening Cream

71558/13/CBMP-QLD

04/5/2013

4

3W Clinic Enrich Foot Treatment

71560/13/CBMP-QLD

04/5/2013

Tổng số: 04 sản phẩm

Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

+ Tên Công ty: Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh;

+ Địa chỉ: 256/9E/12 (số mới do Cơ quan địa chính cấp: 958/23/12) Lạc Long Quân, Phường 8, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Lý do thu hồi: Công ty không cung cấp được Hồ sơ thông tin sản phẩm theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra hậu mại mỹ phẩm của Cục Quản lý Dược nêu tạBiên bản kiểm tra ngày 14/5/2015.

Điều 2. Cục Quản lý Dược Sở Y tế các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạm ngừng xem xét, tiếp nhận h sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm trong vòng 06 tháng đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Giám đốc Công ty TNHH thương mại dịch vụ quảng cáo Huyền Minh, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Như Điều 4;
Cục trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
Tng cục Hải quan - Bộ Tài chính (để p/h);
Lưu VT, TTr, MP.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Tất Đạt

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn cần trở thành thành viên của nhóm để có thể bình luận bài viết này. Nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên nhóm!
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây